1 von 3
NEU
SMOK Stick V8 Kit
SMOK Stick V8 Kit
  3000mAh
  TFV8 BIG Baby Beast Tank
  5ml Tankvolumen
  Topfill
44,90 € *
NEU
SMOK Stick V8 Baby Kit
SMOK Stick V8 Baby Kit
  2000mAh
  TFV8 Baby Beast Tank
  3ml Tankvolumen
  Topfill
44,90 € *
NEU
3x SMOK TFV12 Verdampferkopf
(3x) SMOK TFV12 Verdampfer-Kopf
  Q4 (50-180W) / X4 (60-150W)
  T6 (50-240W) / T8 (50-260W)
  T10 (50-300W)
ab 11,90 € *
NEU
SMOK TFV12 Cloud Beast King
SMOK TFV12 Cloud Beast King
  6ml Tankvolumen
  27mm Durchmesser
  bis 350 Watt
  Topfill
ab 46,90 € *
NEU
SMOK Alien AL85 Mod
SMOK Alien AL85 Mod
  bis 85 Watt / 100 - 315°C
  27mm Tiefe
  benötigt 1x 18650 Akku
  VW + TC
49,90 € *
ausverkauft
SMOK TFV8 Glass Tube
SMOK TFV8 Glass Tube
Ersatzglas für den TFV8 Cloud Beast Tank!
1,90 € *
SMOK TFV8 BIG Baby Glass Tube
SMOK TFV8 BIG Baby Glass Tube
Ersatzglas für den TFV8 BIG Baby Beast Tank!
1,90 € *
SMOK TFV8 Baby Glass Tube
SMOK TFV8 Baby Glass Tube
Ersatzglas für den TFV8 Baby Beast Tank!
1,90 € *
ausverkauft
5x SMOK TFV8 Baby Verdampfer-Kopf
(5x) SMOK TFV8 Baby Verdampfer-Kopf
  Q2 - 0.4 Ohm: 40W - 80W
  X4 - 0.15 Ohm: 30W - 70W
  T8 - 0.15 Ohm 50W - 110W
ab 24,90 € *
SMOK TFV8 Baby Beast Tank
SMOK TFV8 Baby Beast Tank
  3ml Tankvolumen
  22mm Durchmesser
  bis 130 Watt
  Topfill
28,90 € *
SMOK TFV8 BIG Baby Beast Tank
SMOK TFV8 BIG Baby Beast Tank
  5ml Tankvolumen
  24.5mm Durchmesser
  bis 130 Watt
  Topfill
ab 32,90 € *
ab August 2017
SMOK Skyhook RDTA Kit
SMOK Skyhook RDTA Kit
  bis 220 Watt / 100 - 315°C
  benötigt 2x 18650 Akku
  9ml Tankvolumen
  Tanktröpfler
89,90 € *
1 von 3
Zuletzt angesehen